ĐẶT LỊCH GIẶT ỦI
KV NGUYỄN LƯƠNG BẰNG

Sau khi bạn điền phiếu thông tin này, 2048 tiếp nhận thông tin và tiến hành các bước xử lý theo yêu cầu của bạn.

Nếu bạn muốn nhận được dịch vụ nhanh hơn và muốn có thông tin trực tiếp về tình trạng xử lý đơn hàng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số 02366.55.77.99.

Thời gian gom đồ tại trạm E1: 9h; 14h; 21h mỗi ngày.

Thời gian giao đồ miễn phí: 9-10h; 14-15h; 21-22h mỗi ngày, hoặc giao theo yêu cầu khác của bạn.